Haber

Yargı, TTB’nin ‘Beyaz Kod’ talebini haklı buldu

ANKARA – Hastanelerde sıhhat çalışanlarının ve hasta yakınlarının fiziki taarruza maruz kaldığı sırada güvenlik görevlilerini haber vermelerini sağlayan ‘Beyaz Kod’ bilgilerinin son vakitlerde paylaşılmaması üzerine Türk Tabipleri Birliği (TTB) harekete geçerek Sıhhat Bakanlığı’na başvurdu ama müracaat reddedildi. TTB Sıhhat Bakanlığı’ndan talep ettiği ‘Beyaz Kod’ datalarını paylaşmaması üzerine mevzu yargıya taşındı. Ankara 6’ncı Yönetim Mahkemesi TTB’yi haklı buldu.

‘BİLGİ VE BELGELER PAYLAŞILMALI’

Ankara 6’ncı Yönetim Mahkemesi’nin kararına nazaran, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’ndaki istisnalar dışında her türlü bilgi ve dokümanın başvuranlarla paylaşılmasının, demokratik ve şeffaf bir idarenin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık prensiplerine uygun olduğu kaydedildi.

Mahkeme ayrıyeten Türk Tabipleri Birliği’nin kanunda tanımlanmış vazifelerine de dikkat çekerek kararında “Birliğe, tabipler arasında mesleki deontolojiyi ve dayanışmayı korumak ve meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak yönünde ödevler yüklendiği, diğer yandan; halk sağlığı ve tıp meslekleri ile ilgili meseleler için resmi makamlarla karşılıklı işbirliği yapılması ve halk sağlığını ve tıp mesleğini ilgilendiren işlerde resmi makamlardan yardım sağlanması konusunda da görevleri yerine getirmek üzere yetkilendirildiği görülmektedir” tabirlerine yer verdi.

İdarenin bilgi ve dokümanları paylaşmamasının yerinde olmadığını belirten mahkeme kararını şu tabirlerle sürdürdü:

“Davacı birlik tarafından, ilgili mevzuatla kendisine verilen misyonların yerine getirilmesi niyetiyle istenildiği ve bu emelle yapılacak çalışmalarda kullanılacağı anlaşılan ‘Beyaz Kod’ uygulaması kapsamında elde edilen datalara ait bilgi ve raporların iletilmesine ait istemin, davalı idarece, davacının müracaatında belirttiği maksat doğrultusunda bir kıymetlendirme yapılarak karşılanması gerekirken, bu talebin yanıt verilmeksizin zımnen reddedilmesine ait dava konusu süreçte hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” (DUVAR)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu